מדיניות זיכוי והחזרת מוצרים

  1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
  1. החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
  2. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצרים בהמדורות מיוחדות , מוצרים במהדורות אספנים , מוצרים שהוזמנו בצורה פרטנית עבור בקשה של לקוח ,מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.
  3. מובהר בזאת כי לא ניתן להחזיר מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים או מוצרים עם רשיון תוכנה דהיינו משחקים בכלל ועותקים דיגיטליים ( קודים ) בפרט .  משחקים  ניתן להחזיר אך ורק אם לא נפתחה אריזתם . עותקים דיגיטליים ( קודים ) לא ניתן להחזיר משום סיבה שהיא . לא ניתן להחזיר משחקים בשל אי התאמה לחומרה , יש לבדוק את התאמת המשחק לחומרה שבידכם בטרם רכישת המוצר .
  4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת VGS.
  5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידי VGS בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח .
  6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידי VGS בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח .
  7. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7440171  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או ו/או תקינות המוצר מצידו.מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר עפ"י הצורך, במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברת VGS  וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.